Sabirabadda acından ölən ailəni hamı görür bir icra hakimiyyətindən başqa