115 SAYLI MƏKTƏBİN 2-Cİ SİNİF ŞAGİRDİNİ NECƏ QOVDULAR