Limon xərçəng əleyhinə ən yaxşı kimyaterapiyadır

Onkoloji xəstəliklər orqanizmdə turşuluğun artması səbəbindən əmələ gəlir və göbələk xəstəlikləri kimi illərlə müalicə tələb edir. Mütəxəssislər limonun orqanizmin pH balansını normallaşdırdığını nəzərə alaraq belə qənaətə gəlmişlər ki, şəkərsiz, yəni qatqısız yeyilən limon orqanizmdə turşuluğu azaldır. Amma səkər tozu qatılmış limonun əks təsirə malik olduğunu nəzərə alaraq mütəxəssisilər onun qatqısız yeyilməsini məsləhət görürlər.
Bundan əlavə araşdırma aparan həkimlər hər gün limon yeyən və ya limon şirəsi içən adamın təsadüfi hallarda xəstələndiyini və az ağrıdığını qeyd edirlər.
Bundan başqa mütəxəssisilər çaya salınmış limon diliminin də faydalı olduğunu qeyd edərək, limon dilimini çaya salmaq lazım gəldiyində onun çəyirdəklərinin mütləq çıxarılmasını söyləyirlər. Belə ki, limon orqanizmə nə qədər müalicəvi təsir göstərirsə, onun çəyirdəkləri bir o qədər toksiki təsir göstərir. Limonun şirəsi dişin emalına pis təsir etməsin diyə diş həkimləri onu çöplə içməyi və ya az miqdar limon şirəsi içdikdən sonra ağız boşluğunu sodalı su ilə yaxalamağı məsləhət görürlər.
Mütəxəssislər limonun kimya terapiyasından 10 000 dəfə güclü olduğunu sübut etmişlər. Ona gərə də limonun onkoloji xəstələrə çox faydalı olduğu söylənilir.
Alimlər sitrus bitkilərinin, ən çox da limonun xərçəng hüceyrələrini öldürmək qabiliyyətinə malik olduğunu söyləyirlər. Limon şirəsi insan orqanizmində hətta infeksiyaları və parazitləri öldürmək qabiliyyətinə də malikdir. Linon qanı durultmaq, təzyiqi aşağı salmaq, ağrıları azaltmaq, antioksidant təsir göstərmək, gərginliyi azaltmaq və sinir sistemini sakitləşdirmək qabiliyyətinə malikdir. Bu hətta labarator şəraitlərdə öz təsdiqini tapmışdır. Lakin müxtəlif dərman vasitələrinin satışı ilə məşğul olub pul qazanmaq istəyənlər, onun istifadəsindən çox, dərmanların satışını məqbul sayırlar.

 

0.034526824951172