Gəncə şəhər əhalisi kimi prezident görmək istəyir-Sorğu