Mingəçevir əhalisi kimi prezident görmək istəyir-Sorğu